Η Εταιρία

Η Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα ιδρύθηκε το 1997 και είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Η έδρα της Εταιρίας είναι στην Άμφισσα Φωκίδας. Μέχρι σήμερα έχει ιδρύσει τρία παραρτήματα, στους νομούς Έβρου, Φθιώτιδας και Αττικής. Τα μέλη της Εταιρίας Μέριμνας είναι συγχρόνως και μέλη των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, η οποία ιδρύθηκε από τον καθηγητή Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο το 1981.

Σκοπός

Η Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ο σκοπός της είναι κοινωφελής και αφορά στην βελτίωσης της ποιότητας ζωής και στην αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, που ανήκουν κατά προτεραιότητα σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Στόχοι

  • Μέριμνα για στέγη, διαβίωση και εργασία των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
  • Προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης
  • Ψυχοκοινωνική επανένταξη
  • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας
  • Ανάπτυξη της έννοιας της συλλογικότητας και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών
  • Ανάπτυξη επιστημονικού προβληματισμού και συνεργασία με εθνικούς ή διεθνείς φορείς για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.

Έδρα – Παραρτήματα

Πάτησε εδώ.

Ακίνητη Περιουσία

Πάτησε εδώ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα διεξάγονται κάθε δύο χρόνια. Το σημερινό Δ.Σ. (2016 – 2018) έχει ως εξής:

1. Σορώκου Αρχοντούλα – Πρόεδρος
2. Δελμούζος Ευστάθιος – Αντιπρόεδρος
3. Γεωργίου Γεωργία – Γραμματέας
4. Ζωγράφος Νικόλαος – Μέλος
5. Δουλάμης Ασημάκης – Μέλος
6. Μπουλαλάς Αναστάσιος – Αναπληρωματικό Μέλος
7. Αλεξανδράκη Άννα – Αναπληρωματικό Μέλος