Ακίνητη Περιουσία

Μικρή κατοικία στην Άμφισσα, Υλαίθου και Πανουργιά

Μικρή κατοικία στην Άμφισσα, Υλαίθου

Δύο ελαιοκτήματα στο Χρισσό Φωκίδας