Ευχαριστούμε την Εταιρία BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. για τη δωρεά μεγάλης ποσότητας προϊόντων της

Ευχαριστούμε την Εταιρία BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. για τη δωρεά μεγάλης ποσότητας προϊόντων της προς κάλυψη αναγκών των ενοίκων που διαβιούν στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος.