Η ΕΥΔΑΠ μας πρόσφερε 1.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την αγορά Λευκών Ειδών – Ευχαριστούμε!

Η ΕΥΔΑΠ μας πρόσφερε 1.500 ευρώ για την αγορά Λευκών Ειδών

Άμφισσα, 1.6.2023

Τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά:

  • Την Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.), για 2η συνεχή χρονιά, για χορηγία ύψους 1.500 € (πλέον ΦΠΑ), για κάλυψη αγοράς λευκών ειδών, που θα καλύψουν ανάγκες των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
Αρχοντούλα Σορώκου