Ευχαριστούμε την εταιρία Imerys για τη χορηγία πετρελαίου θέρμανσης!

Ευχαριστούμε την εταιρία Imerys για τη χορηγία πετρελαίου θέρμανσης

Τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά:
Την εταιρία Imerys, για την χορηγία πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρέλαιο χορηγήθηκε σε τέσσερα (4) Προστατευμένα Διαμερίσματα της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, στην πόλη της Άμφισσας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την άμεση διεκπεραίωση του αιτήματος μας, συμβάλλοντας στο έργο μας.

Οποιαδήποτε δωρεά είναι πολύ σημαντική για την συνέχιση και στήριξη του έργου μας.
Αρ. Λογαριασμού Τράπεζα Πειραιώς:
GR75 0171 2940 0062 9404 0031 656

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος
Αρχοντούλα Σορώκου