Αντιπροσωπεία της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα παρακολούθησε το Αναπτυξιακό Συνέδριο των χωριών της Βορειοδυτικής Δωρίδας (Φωκίδα, 7.8.2022)

Αντιπροσωπεία της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα παρακολούθησε το Αναπτυξιακό Συνέδριο των χωριών της Βορειοδυτικής Δωρίδας (Φωκίδα, 7.8.2022)

Στις 7 Αυγούστου 2022, αντιπροσωπεία της Μέριμνας παρακολουθήσαμε το Αναπτυξιακό Συνέδριο των χωριών της Βορειοδυτικής Δωρίδας (Φωκίδα), στο ορεινό χωριό Τρίστενο. Στο Συνέδριο έκανε παρέμβαση η Αθηνά Φραγκούλη, για το ρόλο της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στη Φωκίδα.