Παράδοση βιβλίου «Δημιουργικότητα χωρίς Προκαταλήψεις»

Παράδοση βιβλίου «Δημιουργικότητα χωρίς Προκαταλήψεις»

Στις 25.10.2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κ. Γεώργιος Ζ. Δελμούζος, παρέδωσε στην Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, το βιβλίο «Δημιουργικότητα χωρίς Προκαταλήψεις», που εκτυπώθηκε με χρήματα της Π.Σ.Ε. – Π.Ε.Φωκίδας – Πρόγραμμα ΟΠΑΣΤΕ.

Το βιβλίο αφορά τις εμπειρίες του Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο Τόπος», που πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα τα έτη 2017, 2018 και 2019 και οργανώθηκε από την Εταιρία Μέριμνας  και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα.