Διαδικτυακή Κοπή Πίτας της Τοπικής Συντονιστικής Επιτροπής Αττικής της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, 15.30

Διαδικτυακή Κοπή Πίτας της Τοπικής Συντονιστικής Επιτροπής Αττικής της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, 15.30