Έγινε το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του έργου «Δώσε το Στίγμα σου»

Δώσε το Στίγμα σου

Στις 25 Μαΐου 2020, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος και η  Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα συνήψαν σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Δώσε το Στίγμα σου», που επιχορηγείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό EEA Grants, στο πλαίσιο του Προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα.

Το έργο «Δώσε το Στίγμα σου» έχει στόχο να ενισχύσει τη συνηγορία υπέρ των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες καθώς και να συμβάλει στον περιορισμό του στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου προσφέροντας εργαλεία άσκησης συνηγορίας και χρήσης ορθής γλώσσας για την κατάρριψη στερεοτύπων, την αποφυγή επικίνδυνων γενικεύσεων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και την αποφυγή άκριτου αποκλεισμού.