Φωτογραφίες από την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της ΤΣΕ Αττικής της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (24 Φεβρουαρίου 2020)

Φωτογραφίες από την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της ΤΣΕ Αττικής της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

24 Φεβρουαρίου 2020