Διανομή ροδακίνων, προσφορά της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (24 Ιουνίου 2020)

Διανομή ροδακίνων, προσφορά της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

Στις 24 Ιουλίου 2020, η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας μας πρόσφερε ροδάκινα για διανομή σε ανθρώπους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ευχαριστούμε θερμά!