Ο βουλευτής Φωκίδας, Ιωάννης Μπούγας, μας δώρισε ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο!

Ο βουλευτής Φωκίδας μας δώρισε ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο!

Ο βουλευτής Φωκίδας, Ιωάννης Μπούγας, μας δώρισε ένα μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο! Ευχαριστούμε θερμά!