Αποστείλαμε στο Ίδρυμα Κωστοπούλου την αίτηση οικονομικής υποστήριξης για τη διεξαγωγή του 4ου Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ, τον Οκτώβριο 2020!

Αποστείλαμε στο Ίδρυμα Κωστοπούλου την αίτηση οικονομικής υποστήριξης
για τη διεξαγωγή του 4ου Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ, τον Οκτώβριο 2020!

Στις 28 Ιουλίου 2019, αποστείλαμε στο Ίδρυμα Κωστοπούλου αίτηση -και τον απαραίτητα φάκελο εγγράφων αιτιολόγησης- οικονομικής υποστήριξης για τη διεξαγωγή του 4ου Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος», που θα διοργανώσουμε στην Άμφισσα, τον Οκτώβριο 2020!