Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος» (Άμφισσας)

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018
στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος»
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας