Εικαστική Έκθεση «Δημιουργικότητα χωρίς ηλικία – χωρίς προκαταλήψεις» στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος» (12 – 20 Οκτωβρίου 2018, Άμφισσα)

Εικαστική Έκθεση
«Δημιουργικότητα χωρίς ηλικία – χωρίς προκαταλήψεις»
στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος»
12 – 20 Οκτωβρίου 2018
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας