Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος» (Άμφισσα)

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος»
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας