Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο Τόπος» (Άμφισσα)

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018
στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο Τόπος»