2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος» (Άμφισσα)

2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος»