Νέα ΤΣΕ Φωκίδας της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

Την ανανεωμένη ΤΣΕ Φωκίδας της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (Αθήνα, 5 Μαΐου 2018) απαρτίζουν οι:

* Γιώτα Ζωμένου
* Τασία Μαλισιόβα
* Πότσιου Ξανθή
* Γιάννα Φουσέκη

Καλή επιτυχία στο έργο τους!