Συνάντηση του Δ.Σ. και των ΤΣΕ Αττικής και Φωκίδας της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (Αθήνα, 5 Μαΐου 2018)

Στις 5 Μαΐου έγινε στην Αθήνα συνάντηση του Δ.Σ. και των ΤΣΕ Αττικής και Φωκίδας της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα. Στη συνάντηση που παραβρέθηκε και η Αθηνά Φραγκούλη (αντιπρόεδρος της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας), συζητήθηκαν τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την Εταιρία μας.