Η Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα στήριξε τη συμμετοχή μελών σε Αθλητική Συνάντηση του Προγράμματος Erasmous+ στην Ισπανία

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας ενίσχυσε -με 200 ευρώ- μέλη της ΤΣΕ Αττικής για να  λάβουν μέρος σε Αθλητική Συνάντηση του Προγράμματος Erasmous+ στην Ισπανία.