Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

Στις 10 Φεβρουαρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα.

Πρόεδρος: Αρχοντούλα Σορώκου
Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Δελμούζος
Γραμματέας: Γεωργία Γεωργίου
Τακτικό μέλος: Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου
Τακτικό μέλος: Νίκος Ζωγράφος

Αναπληρωματικό μέλος: Ασημάκης Δουλάμης
Αναπληρωματικό μέλος: Άννα Αλεξανδράκη