Η Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα συμμετείχε σε εκδήλωση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσς

Η Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
συμμετείχε σε εκδήλωση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσς