Φωτογραφίες από το Διήμερο Εκδηλώσεων «Αλληλεγγύη» (8 – 9 Δεκεμβρίου 2017, Άμφισσα)

Φωτογραφίες από το Διήμερο Εκδηλώσεων «Αλληλεγγύη»

8 – 9 Δεκεμβρίου 2017, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας